Education, Private Institute, Education Centre, Education Center, Russian language lessons, English language lessons, Computer lessons, ECDL, Cambridge ICT, Cambridge YLE, Cambridge exams, IELTS, Igcse, Mathematics

Προφιλ

Τασούλα Κατσιάμη: Λίγα λόγια για εμάς…

Το 2009 αποφάσισα να ιδρύσω το Εκπαιδευτικό Κέντρο U-LEARN προσφέροντας προγράμματα Αγγλικών, Ρωσικών και Πληροφορικής σε μικρούς και μεγάλους.  Μετά από πολλή αγάπη, επιμονή και σκληρή δουλειά το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα.  Ενα εκπαιδευτήριο που προσφέρει ποιότητα, επαγγελματισμό χωρίς να λείπει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μας είναι ενεργά εμπλεκόμενοι σε μία αξιόλογη και ειλικρινή συνεργασία που προωθεί, πέραν της ακαδημαικής εκπαίδευσης, τη ολοκληρωμένη μάθηση, την ευφυία, την αναζήτηση, τη δημιουργικότητα, τη κριτική σκέψη, τη παιδεία, το σεβασμό και την αυτονομία που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε ένα ανταγωνιστικό και αβέβαιο μέλλον.

Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι καθήκον μας σαν εκπαιδευτικοί να διδάξουμε πέραν ακαδημαικών γνώσεων.  Να διδάξουμε χρήσιμες γνώσεις για μια ζωή.  Είναι καθήκον μας να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να γίνουν ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι, να αναπτύξουν κριτική σκέψη που θα τους βοηθήσει να λύσουν καθημερινά προβλήματα και να διαχειρίζονται σωστά διάφορες καθημερινές καταστάσεις σε μία ανταγωνιστική κοινωνία.  Μαθαίνοντας κάποιες δεξιότητες ζωής όπως τις αποκαλούν μερικοί.  Αυτές πιστεύω οι δεξιότητες είναι πρωτίστης σημασίας για κάθε μαθητή αφού θα τον βοηθήσουν να σκέφτεται ‘έξω από το κουτί’, να γίνουν παραγωνικοί, να κατανοήσουν καλύτερα τη κοινωνία κα να γίνουν σωστοί και ενεργοί πολίτες. Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι μαθητές μας αναπτύσουν πολυ πολιτισμική αντίληψη και αυτονομία της μάθησης τους.  Ετσι λοιπόν επιθυμούμε να χτίζουμε χαρακτήρες και να κάνουμε ανθρώπους μέσα από ένα δημοκρατικό, ανθρώπινο, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εξοπλισμένο με τα τελευταία μέσα. Σύνθημα μας LEARNING FOR LIFE – ‘ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΙΑ ΒΙΟΥ’ –  και αυτή είναι η αποστολή μας.

Να εξοπλίσουμε τους μαθητές του 21ου αιώνα με αρχές, αξίες, ιδανικά παιδεία και ακαδημαική γνώση που θα τους μετατρέψει σε ευφυής, ηγετικά, αυτόνομα άτομα για ένα καλύτερο αύριο.  

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ… Στο κέντρο U-LEARN είμαστε ετοιμοι να δώσουμε τη καλύτερη εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό και  ποιότητα.  Μαθαίνουμε για μια ζωή λοιπόν… Τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί όσο και εσείς οι μαθητές.  

Μεθοδολογία Προσφοράς

Εφόσον βασική επιδίωξή μας αποτελεί η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όσο και στην προσωπικότητα και στις δυνατότητες του κάθε παιδιού, η μεθοδολογία διδασκαλίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου u-learn,  δε θα μπορούσε παρά να διέπεται από μαθητοκεντρικά μοντέλα μάθησης.

Αναλυτικότερα, βασική αρχή μας αποτέλει η απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διαδικασία της μάθησης. Γι’ αυτό το λόγο τόσο τα εγχειρίδια, όσο και τα οπτικοακουστικά μέσα και οι δραστηρίοτητες που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία, θέτουν την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε πρώτο πλάνο και βοηθούν στη βιωματική/εμπειρική προσέγγιση της διδασκαλίας.

Παράλληλα η αλληλεπίδραση μαθητή δασκάλου καθώς και μαθητή προς μαθητή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των σκοπών και στόχων μας, αφού η απόκτηση δεξιότητων και γνώσεων την καθιστά  απαραίτητη. Έτσι το επικοινωνιακό μοντέλο μάθησης δεν είναι απλά μια επιλογή για μας, αλλά αυτοσκοπός μας.

Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, το κάθε μάθημα γίνεται με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα έτσι ώστε ο ίδιος ο μαθητής να έρθει σε άμεση επαφή και να αλληλεπιδράσει με τη γνώση. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές γίνονται τα κεντρικά πρόσωπα στη διαδικασία μάθησης, ενώ ο δάσκαλος γίνεται βοηθός τους στην πορεία κατάκτησης της γνώσης και όχι κάποιος που τους παρέχει απλά τη γνώση.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα διδακτικά εγχειρίδια που επιλέγησαν χρησιμοποιούνται και σε ηλεκτρονική μορφή και είναι γεμάτα από τραγούδια, εικόνες και μικρές ταινίες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητων. Εξάλλου το να βλέπουν οι μαθητές τα βιβλία να «ζωντανεύουν» μπροστά στα μάτια τους κάνει το μάθημα διασκεδαστικό ενώ η διαδικασία της μάθησης φαίνεται σαν ένα παιχνίδι.